حل مشکل ساعت در مرکز تماس

حل مشکل ساعت در مرکز تماس FreePBX

رفع مشکل DTS در سیستم عامل لینوکس

در مطلب قبلی به رفع مشکل ساعت ناشی از DTS بر روی تلفن های گرند استریم اشاره کردیم. اما در این مطلب به حل همین مشکل در مرکز تماس FreePBX خواهیم پرداخت. این راه حل بر روی تمامی سیستم عامل های لینوکسی کار خواهد کرد، پس مهم نیست که مرکز تماس شما الستیکس، ایزابل و یا FreePBX باشد. در انتهای این آموزش ساعت سیستم شما درست خواهد شد

ابتدا با مرکز تماس ارتباط SSH برقرار کنید و با کاربر root وارد شوید

سپس یک فایل تایم زون جدید با مشخصه زیر با نام دلخواه خود ایجاد کنید.

				
					echo -e 'Zone NewTehran 3:30 - GMT+3:30' > NewTehran.zic
				
			

سپس به کمک دستور zic فایل تایم زون را به قسمت دلخواه انتقال دهید. در این مثال ما نام تایم زون را NewTehran و مسیر آن را در /usr/share/zoneinfo/Asia/ قرار خواهیم داد که این کار تایم زون را زیر دسته آسیا قرار خواهد داد

				
					zic -d /usr/share/zoneinfo/Asia/ NewTehran.zic
				
			

لینک تایم زون فعلی خود را پاک کنید

				
					rm -rf /etc/localtime
				
			

تایم زون جدید را به تایم زون فعلی لینک کنید

				
					ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/NewTehran /etc/localtime
				
			

دیگر نیاز به فایلی که در اول ایجاد کردیم نیست و آن را پاک خواهیم کرد

				
					rm NewTehran.zic
				
			

پیشنهاد شده که سیستم را ریبوت دهید.

هم اکنون ساعت سیستم شما درست بوده و هیچ گاه تنظیمات DTS قدیمی بر آن تاثیر نخواهد گذاشت!

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *