ارائه دهندگان خط VoIP خرید سیپ ترانک

نحوه دریافت خط SIP Trunk

چکیده کلی

در این اپراتور های خط های سیپ ترانک را معرفی می‌کنیم و به توضیح نحوه دریافت و نوع خط های ارائه شده می‌پردازیم.

مخابرات

شرکت مخابرات ایران اولین ارائه دهنده خطوط بر بستر SIP در ایران است. از خط های ارائه شده توسط این شرکت می‌توان به خطوط ۴ رقمی، خطوط ۵ رقمی و خط های سیپ فون ۸ رقمی اشاره کرد.

در حال حاضر شرکت مخابرات سرویس سیپ ترانک (تعداد تماس همزمان بالا) را فقط بر روی خطوط ۴ رقمی و ۵ رقمی به شرکت های ثبت شده ارائه می‌دهد. جهت دریافت این خط نیاز به مراجعه حضوری به مرکز مخابراتی محل کاری خود دارید. تعداد چنل های سیپ ترانک های ارائه شده توسط مخابرات به ترتیب ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ می‌باشد و خدمات جدید فقط بر روی بستر FTTX (مانند FTTH) ارائه می‌گردد. با این نتیجه جهت دریافت خطوط سیپ ترانک مخابرات ابتدا نیاز به تهیه بستر فیبر نوری از مخابرات را دارید.

خطوط ۸ رقمی مخابرات سیپ فون هستند (عدم امکان تماس های همزمان) و به هر مشترکی که بستر فیبر نوری از مخابرات تهیه کند ارائه می‌گردد

نکته: فقط مخابرت ارائه دهنده خطوط پنج رقمی و چهار رقمی می‌باشد

پیشنهاد ما: پیشگامان (مگافون)

شرکت پیشگامان ارائه دهنده خدمات ADSL، TD-LTE، پهنای باند، اینترنت رادیویی، سرور مجازی و خطوط سیپ می‌باشد. پیش شماره خطوط ارائه شده توسط شرکت پیشگامان ۹۱۰۹ بوده و قابلیت ارائه سیپ فون (یک تماس همزمان) و سیپ ترانک (تعداد تماس همزمان بالا) را برای مشترین تجاری دارد. یکی از مزیت های اصلی سیپ ترانک / سیپ فون پیشگامان امکان ارائه خدمات سیپ بر روی بستر TD-LTE می‌باشد که امکان ارائه و استفاده خدمات تلفن سازمانی را در شرکت هایی که اینترنت سیمی و یا فیبر ندارند را برقرار می‌سازد. همچنین شما می‌توانید از خطوط پیشگامان خود در مرکز تماس اونیاتل استفاده نمایید! 

پیشنهاد ما: رسپینا (نکسفون)

شرکت رسپینا ارائه دهنده خدمات پهنای باند، اینترنت رادیویی سرور مجازی، دیتاسنتر و TD-LTE می‌باشید. پیش شماره رسپینا ۹۱۰۷ بوده و خط SIP رسپینا با نام نکسفون Nexfon ارائه داده می‌شود.

شرایط کلی دریافت خط سیپ ترانک

جهت دریافت خط از هر ارائه دهنده ای ملزم به داشتن بستر اینترنت از هماه شرکت هستید. به عنوان مثال جهت دریافت سیپ ترانک پیشگامان، شما باید از اینترنت پیشگامان استفاده کنید. همچنین ممکن است این خدمات را به صورت ابری بر روی سرور مجازی ارائه شده توسط آن اپراتور ارائه داد. البته به دلیل مسائل امنیتی پیشنهاد می‌شود که تا جای ممکن سرویس مرکز تماس از روی اینترنت قابلیت دسترسی نداشته باشد. اما باز هم در صورت نیاز نیز می‌توانیم امنیت سیستم تلفنی ابری شما را نیز تامین کنیم.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *